กรุณารอสักครู่
TH EN
 

THAI AIM: Thai Access to International Markets Competition

29 พฤศจิกายน 2560 9,425

THAI AIM : Thai Access to International Markets Competition

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง(HKTDC) ได้ช่วยผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลก ช่วยสนับสนุนการเริ่มตั้งธุรกิจในไทย โดยทั้ง 2 หน่วยงานได้ร่วมกับ BETrend จากบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI), และสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เปิดตัวโครงการเพื่อกระตุ้นกลุ่มผู้ประกอบการและช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กในการเข้าถึงตลาดโลกซึ่งเป็นโครงการต่อเนืองจากปี 2557

โครงการนี้เป็นการเปิดการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการไทยรวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเข้าร่วมส่งประกวดวีดีทัศน์ผลงานสร้างสรรค์ผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและจะเปิดให้มีการโหวตผ่าน Facebook ซึ่งผลงานที่ได้รับการโหวตมากที่สุด 40 อันดับแรกในกลุ่มสินค้าแต่ละประเภทจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไป เพื่อนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินในรอบสุดท้าย ซึ่งจะเป็นการคัดกรองผลงานที่ดีที่สุด 20 ราย เพื่อรับโอกาสในการแสดงผลงานในโซน Small Order ที่งานจัดแสดงสินค้าที่จัดขึ้นโดยองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทางองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงจะเป็นผู้จัดอบรมภายใต้หัวข้อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการค้าในกลุ่มสินค้าประเภทของขวัญของชำร่วยและสินค้าออกแบบ ซึ่งจะจัดขึ้นในจังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการจัดแสดงสินค้า ซึ่งบริษัทที่ได้รับการติดต่อจากผู้เข้าชมงานมากที่สุด 3 ราย พร้อมทั้งรางวัลเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มดีไซเนอร์รุ่นใหม่ 3 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย จึงถือว่าเป็นผู้ชนะของโครงการและได้รับโอกาสในการถ่ายทอดประสบการณ์ถึงสิ่งที่ได้รับจากโครงการในการส่งออกและการใช้แพลทฟอร์มออนไลน์ในการค้า แก่สาธารณะผ่านการประชุมสัมมนาต่างๆในประเทศไทยซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

นอกเหนือจากนี้ ผลการแข่งขันจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านโดยคำนึงถึงความสามารถทางด้านการตลาดรวมถึงคุณสมบัติของผลงานในการส่งออก เพื่อค้นหาผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 23 ราย ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มบริษัทจดทะเบียนประเภทที่ 1 จำนวน 20 ราย และกลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้ทำการจดทะเบียนบริษัทประเภทที่ 2 จำนวน 3 ราย 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อปลูกฝังความเป็นผู้ประกอบการในประเทศไทยและการส่งเสริมสินค้าไทย
 • เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมในงานสร้างสรรค์โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
 • เพื่อขยายตลาดสินค้างานสร้างสรรค์ของไทยสู่นานาชาติผ่านเวทีทางการค้าของฮ่องกงและองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

ขอบเขต
งานสร้างสรรค์ในกลุ่ม เครื่องใช้ในครัวเรือน, ของขวัญและของที่ระลึก, งานหัตถกรรม, แฟชั่นและเครื่องประดับ, งานออกแบบ, และแพคเกจจิ้งสำหรับสินค้าประเภทของขวัญของชำร่วยรวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือน


ผู้เข้าแข่งขันโครงการ THAI AIM 2017 จะแบ่งกลุ่มผู้เข้าแข่งขันเป็นจำนวนทั้งหมด 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บริษัทจดทะเบียน) ในหมวดหมู่สินค้าประเภทของขวัญของชำร่วย, เครื่องใช้ในครัวเรือน, แฟชั่นและเครื่องประดับ, และแพคเกจจิ้งสำหรับสินค้าประเภทของขวัญของชำร่วยรวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือน

กลุ่มที่ 2 หมายถึง กลุ่มดีไซเนอร์รุ่นใหม่อายุไม่เกิน 30 ปี (Young Designers ที่ไม่ได้จดทะเบียนบริษัท) ในหมวดหมู่สินค้าประเภทของขวัญของชำร่วย, เครื่องใช้ในครัวเรือน, แพคเกจจิ้ง, แฟชั่นและเครื่องประดับ

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่เคยเข้าร่วมโครงการ THAI AIM 2014 – 2016 สามารถเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ได้ โดยที่ผลิตภัณฑ์ที่ส่งประกวดจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำกับที่เคยส่งเข้าร่วม

ระยะเวลาการแข่งขัน

 • เริ่มส่งผลงานพร้อมโหวตผลงานที่ชื่นชอบได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 – 15 มกราคม 2561
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากกลุ่มที่ 1 และผู้ชนะจากกลุ่มที่ 2 ในวันที่ 31 มกราคม 2561
 • ประกาศผลผู้ชนะโครงการในกลุ่มที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

วิธีการเข้าร่วมการแข่งขัน 

1. ผู้เข้าแข่งขันทุกรายจำเป็นต้องสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ https://www.tcdcconnect.com  เพื่อสร้าง Portfolio และอัพโหลดผลงานของท่าน (เลือกสินค้าที่จะส่งเข้าประกวดเพียง 1 ชิ้น) เป็นวีดีโอความยาวไม่เกิน 20 วินาที หรือ รูปภาพประชาสัมพันธ์สินค้า บนหน้าเว็บไซต์ของ TCDC CONNECT (สามารถสมัครได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) หากท่านไม่ได้ทำการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ TCDC CONNECT เพื่อสร้าง Portfolio ผลงานของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา

2. Like แฟนเพจ “Thai AIM” บน Facebook และส่งลิงค์ Portfolio (URL) ที่ท่านได้ส่งสร้างผลงานบนเว็บไซต์ TCDC CONNECT ของท่านมาที่อีเมล์ thaiaim2017@gmail.com พร้อมแนบวีดีโอหรือรูปภาพของท่านให้แก่ทีมงานด้วย เพื่อผ่านขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นจากทีมงานก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะในการโหวต
 

รายละเอียดที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแจ้งให้กับทีมงานเพื่อการตรวจสอบ

กรณีส่งผลงานในนามบริษัทจดทะเบียน (ประเภทที่ 1)
- ชื่อบริษัท (ไทยและอังกฤษ)
- เลขที่จดทะเบียนบริษัทพร้อมสำเนาใบจดทะเบียนบริษัท
- ระบุประเภทที่ต้องการส่งผลงาน (ประเภท 1/2)
- ระบุชื่อสินค้าพร้อมรายละเอียด (ส่งผลงานเพียง 1 ชิ้นพร้อมข้อมูลภาษาไทยและอังกฤษ)
- ชื่อ-นามสกุล (ไทยและอังกฤษ)
- ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ (ไทยและอังกฤษ)

กรณีส่งผลงานในนามบุคคล (ไม่จดทะเบียนบริษัท ประเภทที่ 2)
- ชื่อแบรนด์ (ไทยและอังกฤษ)
- ระบุชื่อสินค้าพร้อมรายละเอียด (ส่งผลงานเพียง 1 ชิ้นพร้อมข้อมูลภาษาไทยและอังกฤษ)
- ระบุประเภทที่ต้องการส่งผลงาน (ประเภท 1/2)
- ชื่อ-นามสกุล (ไทยและอังกฤษ)
- สำเนาบัตรประชาชน (อายุไม่เกิน 30 ปี)
- ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ (ไทยและอังกฤษ)

3. ผลงานวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะถูกโพสต์ไปยังแฟนเพจ www.facebook.com/thaiaim2015 (Thai AIM) ซึ่งเปิดให้ชาวไทยทั่วประเทศร่วมโหวตผลงานที่ตนเองชื่นชอบโดยการกด “Like” และผู้เข้าประกวดสามารถแชร์วีดีโอที่ปรากฎบนแฟนเพจให้กับคนอื่นๆเพื่อโหวตผลงานของตนได้ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 – 15 มกราคม 2561 ซึ่งจะนับคะแนนจากจำนวน Like ของโพสต์ที่ทางทีมงานได้ลงไว้เท่านั้น

4. ผู้ประกอบการจากกลุ่มที่ 1 ที่ได้รับคะแนน “Like” มากที่สุด 40 ราย และผู้เข้าแข่งขันจากกลุ่มที่ 2 ที่ได้รับคะแนน “Like” มากที่สุด 10 รายจะได้ผ่านเข้าสู่การคัดเลือกในรอบต่อไป โดยคณะกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเดือนมกราคม 2561 เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 20 รายจากกลุ่มที่ 1 และผู้ชนะ 3 รายจากกลุ่มที่ 2 ซึ่งหลักเกณฑ์ในการตัดสินจะพิจารณาจากการออกแบบ ความเป็นไปได้ในการทำตลาด การใช้งาน รวมถึงคะแนนความนิยมจากการโหวต รวมทั้งสิ้น 23 ราย 

5. ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 23 รายจะได้รับการอบรมในเรื่องของ branding และ การตลาดออนไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญของโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าของท่านไปจัดแสดงที่งาน HKTDC Hong Kong Housewares Fair 2018 และ HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair 2018 ในโซน Small Order ( www.hktdc.com/so )

6. ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 20 รายจากกลุ่มที่ 1 จะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ในการจัดแสดงผลงานใน Small Order Zone บน www.hktdc.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์การค้าที่ได้รับรางวัลระดับโลก รวมถึงแสดงผลงานในงาน HKTDC Hong Kong Housewares Fair 2018 และ HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair 2018 ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกรายเพียงส่งสินค้าไปจัดแสดงที่ประเทศฮ่องกง ผู้จัดงานจะช่วยเหลือในการจัดแสดงสินค้าของท่านภายในงาน โดยผู้ซื้อจากทั่วโลกที่เข้าชมงานสามารถสแกน QR code ที่ Small Order Zone เพื่อติดต่อกับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้โดยตรง ท่านจะได้รับบัญชีออนไลน์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของท่านบนเว็บไซต์ www.hktdc.com/so รวมถึงรางวัลจัดแสดงผลงานที่โซน BETrend ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

7. ผู้ประกอบการจากกลุ่มที่ 1 ที่ได้รับการติดต่อจากงาน HKTDC Hong Kong Housewares Fair 2018 และ HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair 2018 ภายในงานมากที่สุด 3 อันดับแรก จะถูกตัดสินเป็นผู้ชนะของโครงการและจะได้รับเกียรติเชิญไปร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการ ไทยรายอื่นๆ ในกิจกรรมต่างๆของสสว. และ HKTDC รวมถึงได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศฮ่องกงซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสาย การบินคาเธ่ย์แปซิฟิกเพื่อเข้าชมงาน Design Inspire 2018 ซึ่งเป็นงานจัดแสดงงานดีไซน์ระดับโลก

http://www.hktdc.com/ncs/designinspire2017/en/main/index.html 

8. ผู้ชนะทั้ง 3 รายจากกลุ่มที่ 2 จะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ในการจัดแสดงผลงานในงาน HKTDC SmartBiz Expo 2018 ณ คูหาของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) งานแสดงผลงาน SME ระดับโลก ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายสามารถส่งสินค้าไปจัดแสดงที่ประเทศฮ่องกง ทีมงานของ HKTDC จะช่วยเหลือในการจัดแสดงสินค้าภายในงาน 

http://m.hktdc.com/fair/smartbizexpo-en/HKTDC-SmartBiz-Expo.html?2 

9.ผู้ชนะจากกลุ่มที่ 2 จะได้รับเกียรติเชิญไปร่วมถ่ายทอด ประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ดีไซเนอร์รุ่นใหม่รายอื่นๆ ในกิจกรรมต่างๆของสสว. และ HKTDC 
 

รางวัล
 

รางวัลสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากกลุ่มที่ 1
 

 • รางวัลจัดแสดงสินค้าฟรี 10 รางวัลสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพื่อส่งสินค้าไปจัดแสดงสินค้าที่ Small Order Zone ที่งาน HKTDC Houseware Fair 2018 วันที่ 20-23 เมษายน 2561 และ HKTDC Gifts & Premium Fair 2018 วันที่ 27-30 เมษายน 2561 ณ ประเทศฮ่องกง พร้อมกับ Online Profile บนเว็บไซต์ hktdc.com เป็นระยะเวลา 12 เดือน
 • จัดแสดงผลงานที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน โซน BETrend ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์
 • เข้าร่วมการอบรมในเรื่องของ branding และ การตลาดออนไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญของโครงการ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ (วันที่จัดกิจกรรมจะยืนยันให้ทราบอีกครั้ง)
 • ขึ้นเวทีนำเสนอผลงานในงาน DEBUT TALK ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 (วันที่จัดกิจกรรมจะยืนยันให้ทราบอีกครั้ง)
 • ได้รับการจัดคอลเลคชั่นเฉพาะผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายบนเว็บไซต์ www.tcdcconnect.com 
 • ได้รับการโปรโมตผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ของ TCDC CONNECT และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ
  รางวัลสำหรับผู้ชนะจากกลุ่มที่ 1 (บริษัทที่ได้รับการติดต่อหลังจากสิ้นสุดจากงานแสดงสินค้าทั้ง 2 งาน จากการจัดแสดงสินค้าใ??