กรุณารอสักครู่
TH EN
 

APEC webinar on Accelerating

11 สิงหาคม 2565 1,968

APEC webinar on “Accelerating Bio-Circular-Green (BCG) Adoption among APEC MSMEs”

“การเร่งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจองค์รวม (BCG Model) สำหรับวิสาหกิจ MSMEs ในภูมิภาคเอเปคผ่านตลาดคาร์บอนเครดิต”

ขอเรียนเชิญหน่วยงานส่งเสริม SME และผู้ประกอบ SME ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบเอเปค เรื่อง “Accelerating Bio-Circular-Green (BCG) Adoption among APEC MSMEs” ณ ห้องอันดามัน โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.

โดยกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่องของโอกาสและความท้าทายของระหว่าง MSME และการปรับตัวสู่เศรษฐกิจองค์รวม (BCG Model) พร้อมทั้งมุ่งแบ่งปันแนวทางและเครื่องมือเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริม MSME ในการใช้โอกาสจากแนวคิดเศรษฐกิจองค์รวม เช่น เศรษฐกิจหมุนเวียนและตลาดคาร์บอนเครดิต

ผู้เข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน Google Form: https://bit.ly/3zUSNK0

หรือสแกน QR Code ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

หากผู้เข้าร่วมประสบปัญหาใด ๆ ในการลงทะเบียน สามารถแจ้งได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : apec2022sme@gmail.com

หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 084-402-5011

ที่มา: ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
โครงการอื่นๆ