กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ผลการประเมิน-แผนการส่งเสริม SME  การประเมินผลแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) และแผนการส่งเสริม SME พ.ศ.2564-2565
  รายงานประมวลผลงานส่งเสริม SME ตามนโยบายรัฐ
  การประเมินผลแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายติดตามและประเมินผล (ฝตป)
โทร. 0-2298-3120, 0-2298-3116, 0-2298-3158, 0-2298-3160, 0-2298-3271, 0-2298-3099

หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่