กรุณารอสักครู่
TH EN
 

รายงานสถานการณ์ และเครื่องชี้วัด MSME


ดัชนีข้อมูลสถานการณ์ MSMEs

 


 
 รายงานสถานการณ์ SME

 บทวิเคราะห์
 สถานการณ์ SMEs

 
 GDP SMEs

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขยาดย่อม (GDP MSME) ไตรมาสแรก ของปี
2563 ลดลงร้อยละ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขยาดย่อม (GDP MSME) ไตรมาสแรก ของปี
2563 ลดลงร้อยละ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขยาดย่อม (GDP MSME) ไตรมาสแรก ของปี
2563 ลดลงร้อยละ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัย
โทร. 0-2298-3057, 0-2298-3046, 0-2298-3067

หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่