กรุณารอสักครู่
TH EN
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต/มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
PDF
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2566
0.10 MB
435
PDF
  รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
0.12 MB
17
PDF
  รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
0.12 MB
11
PDF
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565
0.41 MB
286
PDF
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565)
0.36 MB
107
PDF
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564
0.20 MB
42
PDF
  รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564
0.38 MB
22
PDF
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564)
0.34 MB
35
PDF
  รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563
0.18 MB
32
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่