กรุณารอสักครู่
TH EN
 

การปฏิเสธความรับผิด

นโยบายการปฏิเสธความรับผิด ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

Disclaimer Policy of The Office of SMEs Promotion (OSMEP)


จัดทำเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560


ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย, เนื้อหาในเว็บไซต์ถูกแสดง ตามสภาพที่เป็น โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ที่แสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยปฏิเสธความรับผิด ทั้งมวล สำหรับการรับประกันทั้งที่แสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยาย ในความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไม่รับประกันว่าการปฏิบัติการที่อยู่ในเนื้อหาจะไม่มีการหยุดชะงัก หรือปราศจากความผิดพลาด, วามผิดพลาดนั้นจะถูกแก้ไข หรือเว็บไซต์นี้ หรือเซิร์ฟเวอร์จะต้องไม่มีไวรัส หรือส่วนที่เป็นอันตราย อื่นๆ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไม่รับประกัน หรือให้การรับรองในส่วนของการใช้หรือผลของการใช้เนื้อ หาในเว็บไซต์นี้ในแง่ของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือหรืออื่นๆ ผู้ใช้บริการ (และไม่ใช่มอนเดียล) ตกลงยอมรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริการ การซ่อมแซมหรือการแก้ไขที่จำเป็น ดยข้อมูลและรายละเอียดที่มีอยู่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการบรรยายที่ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อกำหนดทั้งหมด ข้อยกเว้น และเงื่อนไขที่บังคับต่อผลิตภัณฑ์และบริการ แต่จะมีขึ้นเพียงเพื่อให้ข้อมูลโดยทั่วไป กรุณาอ้างถึงกรมธรรม์ที่ถูกต้อง หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ


เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ ดูแลโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น ทั้งนี้ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวมิได้ถือว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)อนุมัติหรือรับรอง เว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซด์นั้น