กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ผลการดำเนินงานของ สสว.

  รายงานผลการดำเนินงานของ สสว. (รายไตรมาส)
 
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค.65-ก.ย.66
12.15 MB
45
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค.65-มิ.ย.66
19.39 MB
67
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค.65-มี.ค.66
8.37 MB
249
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค.65-ธ.ค.65
19.24 MB
232
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค.64-ก.ย.65
12.09 MB
113
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค.64-มิ.ย.65
11.89 MB
68
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค.64-มี.ค.65
15.03 MB
91
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค.64-ธ.ค.64
7.65 MB
66
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ก.ค.64-ก.ย.64
15.63 MB
78
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน เม.ย.64-มิ.ย.64
3.29 MB
98
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ม.ค.64-มี.ค.64
2.65 MB
73
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค.63-ธ.ค.63
4.64 MB
76
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ก.ค.63-ก.ย.63
8.46 MB
63
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน เม.ย.63-มิ.ย.63
6.72 MB
66
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ม.ค.63-มี.ค.63
2.86 MB
109
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.62
4.54 MB
82
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ก.ค.- ก.ย.62
18.25 MB
74
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน เม.ย.- มิ.ย.62
17.61 MB
60
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค.62
13.88 MB
109
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 61
10.47 MB
93
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 61
7.97 MB
73
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 61
7.26 MB
61
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 61
0.11 MB
45
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค.60
2.86 MB
158
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย.60
4.31 MB
77
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย.60
3.65 MB
30
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค.60
3.03 MB
34
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค.59
2.47 MB
40
  รายงานผลการดำเนินงานของ สสว. (รายปี)
 
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี 2565
37.75 MB
253
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี 2564
14.83 MB
314
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี 2563
12.00 MB
285
File
  E-book บทสรุปผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี 2563
2.28 MB
83
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี 2562
11.18 MB
275
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี 2561
8.74 MB
337
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี 2560
7.04 MB
307
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี 2559
197
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี 2558
107
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานปี 2557
61
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานปี 2556
0.82 MB
56
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานปี 2555
0.46 MB
53
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานปี 2554
0.62 MB
55
PDF
  รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานปี 2553
0.59 MB
46
  สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายติดตามและประเมินผล (ฝตป)
โทร. 0-2298-3120, 0-2298-3116, 0-2298-3158, 0-2298-3160, 0-2298-3271, 0-2298-3099

หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่