กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ผลการสำรวจความพึงพอใจPDF
  รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2566
8.11 MB
36
PDF
  รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565
25.94 MB
126
PDF
  รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2564
36.88 MB
234
PDF
  รายงานการประเมินผลความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. ประจำปี 2563
8.92 MB
195
PDF
  รายงานประเมินผลสำรวจความพืงพอใจ ปี 2562
4.20 MB
272
PDF
  รายงานประเมินผลสำรวจความพืงพอใจ ปี 2561
2.37 MB
211
PDF
  รายงานประเมินผลสำรวจความพืงพอใจ ปี 2560
4.64 MB
155
PDF
  รายงานประเมินผลสำรวจความพืงพอใจ ปี 2559
1.82 MB
103
PDF
  รายงานประเมินผลสำรวจความพืงพอใจ ปี 2558
0.38 MB
88

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายติดตามและประเมินผล (ฝตป)
โทร. 0-2298-3120, 0-2298-3116, 0-2298-3158, 0-2298-3160, 0-2298-3271, 0-2298-3099

หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่