กรุณารอสักครู่
TH EN
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
    การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการส่งเสริม MSME ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปีงบประมาณ 2566  
PDF
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี พ.ศ.2567
1.09 MB
645
PDF
  การประชุมผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประจำเดือนเมษายน 2566
0.16 MB
15
PDF
  รายงานผลตามนโยบาย No gift Policy
0.66 MB
13
PDF
  การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2566
1.34 MB
385
    การประชุม “ชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการ SME ปี 2565”  
    การประชุม “ชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการภายใต้แผนบูรณาการ SME ปี 2563-2564”  
PDF
  การประชุม “ชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการภายใต้แผนบูรณาการ SME ปี 2563-2564”
1.26 MB
30
PDF
  การประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือ (Policy Networking)
0.36 MB
38
PDF
  การประชุมระดมความคิด (Policy Networking)
0.08 MB
37
PDF
  สรุปผลการประชุม SME War Room
0.15 MB
35
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่