กรุณารอสักครู่
TH EN
 

Ready for the Next Normal

26 สิงหาคม 2565 1,891

Ready for the ‘Next Normal’: How MSMEs should Adapt to an Evolving Market Landscape

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบเอเปค เรื่อง “Ready for the ‘Next Normal’: How MSMEs should Adapt to an Evolving Market Landscape” ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 - 17.00 น. ณ ห้องสิมิลัน บี โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นเวทีในการแบ่งปันข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างขีดความสามารถของ MSME ให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสู่วิถีปฏิบัติใหม่ (Next Normal) การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จะหารือระหว่างผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาคในประเด็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด แนวทางการดำเนินนโยบายส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของ MSME รายละเอียดกำหนดการปรากฎตามคิวอาร์โค้ด

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่  www.kenan-asia.org/apec2022nextnormal/

ภายในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  apec2022nextnormal@kenan-asia.org

ที่มา: ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
โครงการอื่นๆ