กรุณารอสักครู่
TH EN
 

รู้เท่าทันเชื้อก่อโรคในกลุ่มอาหาร

3 มีนาคม 2566 1,741

รู้เท่าทันเชื้อก่อโรคในกลุ่มอาหาร

กิจกรรมให้ความรู้เอสเอ็มอี หัวข้อ “รู้เท่าทันเชื้อก่อโรคในกลุ่มอาหาร”

ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. 

ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy (จำกัด 20 ที่นั่ง) หรือผ่านทางระบบ Zoom 

ซึ่งสามารถทะเบียนได้ ฟรี!! :

https://www.7smesupportcenter.com/regisevent1/

ที่มา:  ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs
โครงการอื่นๆ