กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME

4 ธันวาคม 2563 5,758

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมศักยภาพและโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME
  2. สร้างองค์ความรู้ด้านการตลาด เพื่อพัฒนาสินค้าและศักยภาพ SME ไทย
  3. สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

สิทธิประโยชน์

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน

  1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมส่วนหนึ่ง จาก สสว.
  2. คำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด
  3. โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนจากโครงการอื่นๆ ของ สสว.

ประเทศเป้าหมาย

  • ASEAN+ 6, CLMV  
  • ตลาดใหม่ แอฟริกา เอเซียใต้ 
  • ตลาดศักยภาพ จีน ตะวันออกกลาง และรัสเซีย 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นนิติบุคคลหรือจดทะเบียนการค้าและเป็นสมาชิกของ สสว. หรือเคยเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ สสว. 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่   
https://sites.google.com/site/marketingosmep60/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2298-3235, 0-2298-3190
โครงการอื่นๆ

29 พฤศจิกายน 2560
9,361
THAI AIM: Thai Access to International Markets Competition

โครงการนี้เป็นการเปิดการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการไทยรวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเข้าร่วมส่งประกวดวีดีทัศน์ผลงานสร้างสรรค์ผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ...